Image Recreanten Volleybal Rayon Eemland

Reglement


Reglement Recreantencompetitie Rayon Eemland

 1. Deelnemende teams kunnen zijn: recreatieve teams van verenigingen, bedrijven, buurtverenigingen, families, enz.
 2. Indeling van Dames-, Heren- en Gemengde teams geschiedt in aparte poules, waarbij zo mogelijk rekening wordt gehouden met de sterkte van het team.
 3. Een Gemengd team bestaat uit minimaal drie dames in het veld. In een Herenteam kunnen dames meespelen, in een Damesteam beslist geen heren.
 4. Er wordt gespeeld bij een nethoogte van:
  2.24 meter Dames
  2.35 meter Gemengd
  2.43 meter Heren
 5. Deelnemers aan de reguliere competitie van de NEVOBO zijn uitgesloten van deelname aan het recreantentoernooi.
  Vastgestelde overtreding heeft verlies van de gespeelde wedstrijden tot gevolg.
 6. Het competitiegeld moet per giro worden voldaan. Men krijgt hiervoor een rekening.
  Bij niet opkomen blijft het competitiegeld onverminderd verschuldigd. Het is echter toegestaan een ander team te laten invallen. Indien het niet mogelijk is aanwezig te zijn dan dient z.s.m. contact opgenomen te worden met de wedstrijdleiding.
 7. De startende teams zorgen voor de opbouw van het eigen speelveld. De laatst spelende teams ruimen gezamenlijk het gebruikte materiaal op.
 8. De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen, schade aan goederen, verlies of diefstal van eigendommen.
 9. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.

Wedstrijdbepalingen voor de Recreantencompetitie Rayon Eemland

 1. De teams dienen uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
 2. Het in het programma eerstgenoemde team begint aan de linkerzijde van de scheidsrechter met de opslag en zorgt voor een in goede staat verkerende wedstrijdbal.
 3. De genoemde teams zorgen voor de op het wedstrijdformulier aangegeven scheidsrechter en teller.
 4. De teams, scheidsrechters en tellers dienen 4 minuten voor de aanvang van de wedstrijd op het speelveld aanwezig te zijn.
 5. De in het programma genoemde tijden zijn streeftijden. Rechten kunnen derhalve hieraan niet worden ontleend. De wedstrijdleiding heeft het recht om, indien nodig, het schema te wijzigen.
 6. De tijdsduur van de wedstrijd bedraagt in principe 26 minuten, noodzakelijke wijzigingen daargelaten.
  Indien de tijd dit toelaat bestaat de wedstrijd uit 2 sets van 13 minuten.
 7. Elk team krijgt 2 punten voor een gewonnen set. Bij een gelijkspel krijgt elk team 1 punt.
 8. Bij de wedstrijden worden de spelregels van de NeVoBo gehanteerd. Uitzonderingen hierop zijn:
  - er kan geen time-out worden aangevraagd;
  - bij het verkrijgen van de opslag mag er op de serveerplaats worden ingedraaid of gewisseld. Andere wissels zijn niet toegestaan (behalve in noodgevallen na toestemming van de scheidsrechter);
  - bij het serveren vanaf het tussennet mag men met één voet over de achterlijn staan;
  - bij het klinken van het eindsignaal is het spel dood. Er kan dan geen punt meer worden gescoord.
 9. Hebben bij het eindtotaal 2 teams hetzelfde aantal punten, dan zal het verschil in voor- en tegenpunten de doorslag geven. Is dit eveneens gelijk, dan beslist het saldo van de onderling gespeelde wedstrijden.
 10. De wedstrijdleiding staat open voor op- en aanmerkingen en zal protesten t.a.v. beslissingen die in strijd zijn met de reglementen en bepalingen onderzoeken.